KỶ NIỆM THÀNH LẬP CÔNG TY OPENSPACE

Với chặng đường hơn 12 năm qua, một chặng đường không quá dài nhưng không phải là ngắn để Openspace có thể chứng minh vị trí của mình trong các sản phẩm kiến trúc đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía Khách hàng. Đó chính là động lực để chúng tôi có… Continue reading KỶ NIỆM THÀNH LẬP CÔNG TY OPENSPACE